JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

decreatievetuinkamer.nl

Artikel 1. toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle produkten die u op De Creatieve Tuinkamer aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door De Creatieve Tuinkamer schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van De Creatieve Tuinkamer.
1.4 De Creatieve Tuinkamer is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met De Creatieve Tuinkamer komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar decreatievetuinkamer@gmail.com 

Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op De Creatieve Tuinkamer zijn in euros en inclusief BTW, maar exclusief verwijderingsbijdrage en verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van De Creatieve Tuinkamer tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. betaling
4.1 Bij bestellingen via De Creatieve Tuinkamer kan op de volgende wijze worden betaald: - Contante betaling afhalen - Pin betaling (afhalen)
4.2 verzendkosten zijn voor rekening klant, deze zijn: - bezorging door TPG post 

4.3 Een product wordt verzonden als de gehele betaling is ontvangen door De Creatieve Tuinkamer.

Artikel 5. levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De Creatieve Tuinkamer streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 week te leveren.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.

5.3 Bij verzenden van product is De Creatieve Tuinkamer niet aansprakkelijk voor het evt. zoek raken of beschadigen van het product , verzenden is dus op risico van de koper.

Artikel 6. retourneren
6.1 Retouneren is niet mogelijk , tenzij in goed overleg ( dan wel in orginele verpakking staat en met aankoop bewijs)  . 

6.2 Ruilen is niet mogelijk ( dit omdat alle producten uniek zijn en vaak 1 exemplaar aanwezig) 

Artikel 7. garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij dragen zorg voor het juist verzenden van een product in de daarvoor bestemde verpakkingen waardoor de kans op beschadigen nihil is . Het zoekraken of evt. beschadigen tijdens verzenden is het risico van de koper. 
7.3 De Creatieve Tuinkamer is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van De Creatieve Tuinkamer. 

Categorieën
Snel zoeken